Partnerzy
 
 
 
  
 

                               

                           

                                                      KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Górze Św. Anny ul. Szkolna 1,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       tel.   77 44 01 782,                            

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług turystycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów,

 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 

CENNIK OPŁAT ZA NOCLEG W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM W GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY

L.p.

Wyszczególnienie

Pokój

1 osobowy

Pokój

2 – 3

osobowy

Pokój

wielo-osobowy

1

Dzieci i młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup turystycznych

1 nocleg

30,00 zł

26,00 zł

24,00 zł

2

Kolejne noclegi

23,00 zł

20,00 zł

18,00 zł

3

Dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup turystycznych jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego

1 nocleg

27,78 zł

24,07 zł

22,22 zł

4

Kolejne noclegi

21,30 zł

18,52 zł

16,67 zł

5

Dzieci i młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele i opiekunowie zorganizowa-nych grup turystycznych – ze zniżką PTSM

1 nocleg

24,00 zł

20,80 zł

19,20 zł

6

Kolejne noclegi

18,40 zł

16,00 zł

14,40 zł

7

Pozostałe osoby

1 nocleg

33,00 zł

32,00 zł

29,00 zł

8

Kolejne noclegi

26,00 zł

25,00 zł

22,00 zł

9

Pozostałe osoby – ze zniżką PTSM

1 nocleg

26,40 zł

25,60 zł

23,20 zł

10

Kolejne noclegi

20,80 zł

20,00 zł

17,60 zł

11

Pobyt dzienny za osobę

8,00 zł

12

Opłata za ognisko

25,00 zł

13

Opłata za ognisko dla jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego.

20,33 zł

 Nr konta bankowego: 31 89071089 2002 1001 7252 0001

Ceny ustalone w pozycjach: 1, 2, 5, 6, 7-11 zawierają 8% podatek VAT.

Opłata za ognisko ustalona w pozycji 12 zawiera 23% podatek VAT.

Cena 1 noclegu zawiera koszty bielizny pościelowej.

Usługi dla dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli i opiekunów zorganizowanych grup turystycznych jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego nie podlegają VAT.

Cennik obowiązuje od dnia 01.01.2017r. – Uchwała nr 359/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 30.12.2016r.