Muzea w Górze Świętej Anny

Góra Św. Anny – Tutaj na pewno nie będziesz się nudzić!

Atrakcje Góry Św. Anny

Muzeum Czynu Powstańczego

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny stanowi oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Muzeum ma charakter monograficzny. Jego zbiory, liczące prawie 2,5 tys. eksponatów, dotyczą generalnie powstań śląskich oraz plebiscytu na Górnym Śląsku. W 2006 roku do Muzeum Czynu Powstańczego przeniesiono również Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego. Od tego czasu organizowane są tu czasowe wystawy przyrodnicze.

Overline
Muzeum Misyjne

Placówka posiada kolekcje cennych pamiątek z krajów misyjnych.

Muzeum Krzyża Świętego

Muzeum gromadzi przedmioty związane z kultem religijnym. Co ciekawe, to jedyna taka kolekcja krucyfiksów na świecie.