Regulamin rezerwacji dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych

 1. Za grupę zorganizowaną uznaje się grupę złożoną z przynajmniej 5 osób.
 2. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.                                                                     
 3. W czasie dokonywania rezerwacji należy podać datę i godzinę przyjazdu oraz datę wyjazdu, ilość osób i ewentualnie rodzaj pokoju.
  • Należy również podać dane osoby zgłaszającej : imię i nazwisko, ewentualnie pełną nazwę instytucji, adres , numer telefonu kontaktowego.
  • Zgłoszenie nabiera status „rezerwacji wstępnej”.
 1. Rezerwacja wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 25% wartości rezerwacji.
 •     Wpłaty zaliczki można dokonać na konto bankowe lub bezpośrednio w kasie Schroniska.
 •     Numer konta bankowego: 31 8907 1089 2002 1001 7252 0001
 •     Kod BIC SWIFT: POLUPLPR
 •     Wpłata zaliczki stanowi potwierdzenie rezerwacji oraz akceptację regulaminu Schroniska.
 1. W przypadku , gdy od daty zgłoszenia od daty przyjazdu okres wynosi:
 •     – od 1 do 2 miesięcy – zaliczkę należy wpłacić w ciągu 7 dni,
 •     – od 2 do 4 miesięcy –  zaliczkę należy wpłacić w ciągu 3 tygodni,
 •     – powyżej 4 miesięcy – zaliczkę należy wpłacić w ciągu 1 miesiąca.

    Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.

 1. Dyrektor Schroniska zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wpłaty zaliczki.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. Jeśli z powodu ważnych i uzasadnionych przyczyn przyjazd do Schroniska w wybranym terminie nie jest możliwy, to po uzyskaniu zgody Dyrektora można przesunąć termin rezerwacji do 6 miesięcy bez utraty zaliczki.