Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny

Góra Św. Anny – Tutaj na pewno nie będziesz się nudzić!

Atrakcje Góry Św. Anny

Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny

Zajmuje obszar 5778 ha, a jego otulina wynosi 7950 ha. To jeden z trzech parków krajobrazowych na terenie Opolszczyzny. Sama Góra Św. Anny to najwyższe wzniesienie na obszarze całego Garbu Chełmu o wysokości 400,4 m n.p.m. Rozległy teren parku obejmuje 5 gmin i zawiera 6 rezerwatów przyrody: Góra św. Anny, Biesiec, Boże Oko, Lesisko, Ligota Dolna, Grafik. Występuje tu ok. 800 gatunków roślin, w tym 31 chronionych.

Również fauna jest tu bogata. Można spotkać jelenie, sarny, tchórze, borsuki, lisy, dziki, oraz ponad 50 gatunków ptaków. W parku jest wiele znakowanych szlaków pieszych i rowerowych biegnących różnorodnym i pagórkowatym terenem.