PIESZO WOKÓŁ GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY

PIESZO WOKÓŁ GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY

TRASA 2 – WOKÓŁ GÓRY ŚWIĘTEJ ANNY

PRZEZ REZERWATY BOŻE OKO I GRAFIK

CHARAKTERYSTYKA TRASY

Rodzaj trasy: łatwa, spacerowa
Długość trasy: 7,0 km
Czas przejazdu: ok. 2,5 h
Drogi asfalt/bruk: 2,9 km
Drogi gruntowe:4,1 km
Suma podejść:248 m
Suma zejść: 248 m
Najwyższy punkt: 336 m n.p.m.
Najniższy punkt: 233 m n.p.m.

Niezbyt długa trasa prowadząca przez piękne, leśne rezerwaty przyrody. Szlak szczególnie spodoba się miłośnikom kontaktu z naturą. Naszą wędrówkę zaczynamy i kończymy w jednej z najpiękniej położonych miejscowości woj. opolskiego – Czarnocinie zwanym „śląską Szwajcarią”. Po drodze odwiedzimy także dwa insertujące miejsca pamięci, związane z dramatycznymi wydarzeniami – pomnik grafa Hipolita Renarda oraz Grób Nieznanych Powstańców Śląskich. Nie licząc dwóch podejść, szlak naszej wycieczki biegnie łagodnym terenem, który nie wymaga specjalnej kondycji.

CIEKAWE MIEJSCA NA TRASIE

PARK KRAJOBRAZOWY GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

Jeden z trzech parków krajobrazowych na terenie Opolszczyzny. Zajmuje on obszar o powierzchni ponad 5 tys. hektarów wokół masywu Chełma, z najwyższym wzniesieniem Wyżyny Śląskiej – Górą Świętej Anny (408 m) zwaną również Górą Chełmską. Rozległy teren obejmuje 5 gmin i zawiera 6 rezerwatów przyrody: Góra św. Anny, Ligota Dolna, Lesisko, Grafik, Boże Oko i Biesiec. Występuje tu ok. 800 gatunków roślin, w tym 31 chronionych. Również fauna jest tu bogata. Można spotkać jelenie, sarny, tchórze, borsuki, lisy, dziki oraz ponad 50 gatunków ptaków. W parku jest wiele znakowanych szlaków pieszych i rowerowych biegnących różnorodnym i pagórkowatym terenem.

CZARNOCIN

Jedna z najpiękniejszych miejscowości w okolicach Góry Świętej Anny, zwana także „śląską Szwajcarią”. Przydomek ten Czarnocin uzyskał z powodu malowniczych, pokrytych łąkami i bukowym borem pagórków i licznych źródeł wody wokół miejscowości. Najstarsze wzmianki o Czarnocinie pochodzą z 1485 roku. Kiedyś była to bogata i dobrze prosperująca wioska z czterema młynami, gorzelnią i karczmą. Dziś to senna i spokojna osada, chętnie odwiedzana przez turystów wędrujących wokół masywu Chełma. Tuż przy wiosce znajdują się dwa rezerwaty przyrody – „Boże Oko” i „Grafik”.

VIA REGIA / DROGA ŚWIĘTEGO JAKUBA

Historyczny szlak handlowy łączący Hiszpanię z Rosją, którego początkami były trakty budowane przez wojska rzymskie pomiędzy hiszpańską Galicją a Paryżem. Z czasem rozbudowano go przez Moguncję, Frankfurt, Erfurt i Lipsk do Łaby, a w Świętym Cesarstwie Rzymskim dobudowano odcinek ze Zgorzelca do Wrocławia, nazywając go „Drogą Wysoką”. Via Regia to także jedna z głównych nitek szlaku pielgrzymkowego św. Jakuba, który prowadzi do Santiago de Compostela w Hiszpanii. W Polsce Droga Świętego Jakuba oznakowana jest  na odcinku od granicy ukraińsko-polskiej przez Rzeszów, Kraków, Piekary Śląskie, OpoleWrocławLegnicę i Lubań do Zgorzelca. W okolicach Góry Świętej Anny szlak biegnie z Kamienia Śląskiego, przez Ligotę Dolną, rezerwat „Biesiec”, Górę Świętej Anny, Kalwarię na Górze Świętej Anny, Porębę, Czarnocin i rezerwat „Boże Oko”. Szlak oznaczony jest charakterystyczną żółtą muszlą na niebieskim tle.

REZERWAT PRZYRODY „BOŻE OKO”

Leśny rezerwat położony obok wsi Czarnocin. Swoją nazwę zapożyczył od znajdującej się w jego pobliżu kapliczki. Wedle legendy w miejscu, w którym stoi, miejscowemu leśniczemu ukazał się w trakcie polowania trójkątny znak Bożego Oka. Krajobrazowi rezerwatu uroku dodają głębokie parowy, leje krasowe oraz suche doliny o szerokich dnach. Teren rezerwatu to siedlisko lasu wyżynnego, w którym występują liczne drzewostany bukowe o wieku szacowanym na 130 – 150 lat. Drzewa osiągają wysokość ponad 30 metrów.  Wiele z nich to okazy pomnikowe. Oprócz buków rosną tu brzozy, graby, modrzewie, świerki i sosny. W tutejszych lasach występuje 120 gatunków roślin naczyniowych z chronionymi buławnikiem wielkokwiatowym i gnieżnikiem leśnym. Spotkać tu można także 44 gatunki lęgowe ptaków, m.in.: myszołowy dzięcioły zielonosiwe, czarne i średnie, kruki oraz muchołówki białoszyje.

GRÓB NIEZNANYCH POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Okolice Góry Świętej Anny były sceną wielu dramatycznych potyczek podczas trzech Powstań Śląskich. Spotkać tu można wiele związanych z nimi miejsc pamięci oraz pochówku poległych powstańców. Jeden z grobów znajduje się na południowych krańcach rezerwatu „Boże Oko”, przy leśnej drodze do Czarnocina. Grób postawiono w miejscu rozstrzelania nieznanych, bohaterskich żołnierzy III Powstania Śląskiego.

REZERWAT PRZYRODY „GRAFIK”

Nazwa rezerwatu pochodzi od potocznej nazwy monumentu upamiętniającego tragiczną śmierć młodego grafa Hipolita Renarda, który stoi przy głównym szlaku biegnącym przy rezerwacie. Został utworzony w celu zachowania ponad stuletniego lasu bukowego o charakterze naturalnym. W krajobrazie rezerwatu występują doliny wciosowe, jary i leje krasowe. W starodrzewiach bukowych spotkać można chroniony mech widłoząb oraz przedstawiciela storczykowatych – kruszczyka szerokolistnego.

POMNIK KU PAMIĘCI HRABIEGO HIPOLITA RENARDA

Przy głównym szlaku biegnącym obok rezerwatu „Grafik” stoi pomnik upamiętniający hrabiego Hipolita, syna właściciela tych terenów, Andrzeja Renarda. Związana jest z nim tragiczna historia. Podczas polowania młody Hipolit przyklęknął przy swojej narzeczonej, która siedziała na kamieniu. W tym momencie strzelba przewieszona przez jego ramię wystrzeliła i śmiertelnie raniła hrabiego w głowę. Od potocznej nazwy tego monumentu – „grafik” pochodzi nazwa rezerwatu.

SKRÓCONY PRZEBIEG TRASY

CZARNOCIN (wejście do Sanktuarium Świętej Anny) • kapliczka „Boże Oko” • rezerwat przyrody „Boże Oko” • Grób Nieznanych Powstańców Śląskich • CZARNOCIN – GRANICA • pomnik pamięci Grafa Hipolita Renarda • rezerwat przyrody „Grafik” • CZARNOCIN

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG TRASY

0,0 km • Czarnocin – rezerwat „Boże Oko” – Czarnocin-Granica

Długość odcinka – 2,8 km.

Rozpoczynamy w centrum Czarnocina przy parkingu z tablicami informacyjnymi. Kierujemy się na południowy wschód, podchodząc na strome wzgórze szlakiem turystycznym prowadzącym Drogą Świętego Jakuba. Szlak na skraju lasu biegnie prosto przez zarośniętą i trudną do przejścia ścieżkę. Obchodzimy ten fragment dookoła, skręcając w boczną ścieżkę w prawo i wspinając się do kapliczki „Boże Oko” z położoną przy niej Drogą Krzyżową. Na rozwidleniu za kapliczką idziemy w lewo i krętą dróżką dochodzimy do skrzyżowania Drogi Świętego Jakuba z poprzeczną drogą leśną, przy którym stoi charakterystyczny krzyż. Tu skręcamy w prawo i wchodzimy na teren rezerwatu przyrody „Boże Oko”. Kręta, szeroka droga leśna prowadzi nas przez stary las bukowy, pośród dolin, jarów i lejów krasowych. Po przejściu 1,6 km od krzyża docieramy do skrzyżowania leśnego, na którym skręcamy w prawo. Po chwili po prawej stronie drogi widzimy Grób Nieznanych Powstańców Śląskich. Zaraz za nim droga zaczyna opadać w kierunku głębokiego wąwozu. Osiemset metrów dalej wychodzimy z lasu i dochodzimy do asfaltowej drogi w Czarnocinie-Granicy.

2,8 km • Czarnocin-Granica – rezerwat „Grafik” – Czarnocin

Długość odcinka – 4,2 km.

W Czarnocinie-Granicy po wyjściu z lasu skręcamy w prawo, na główną drogę i po chwili w lewo, w boczną ulicę. Droga zatacza łuk w lewo i dochodzi do rozwidlenia, na którym skręcamy w prawo. Trasą naszej wędrówki na tym odcinku biegnie czarny szlak rowerowy. Zaczynamy podejście, które skończy się w okolicach rezerwatu „Grafik”. Za ostatnimi zabudowaniami Czarnocina, wchodzimy do lasu, skręcając na rozwidleniu w lewo, zgodnie z czarnym szlakiem. Sześćset metrów dalej mijamy pomnik pamięci hrabiego Hipolita Renarda, który w miejscu tym na skutek tragicznego przypadku śmiertelnie postrzelił się własną strzelbą. Kilkaset metrów dalej, z prawej strony drogi otwiera się widok na pola. Po chwili dochodzimy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo. Droga w lewo z kolei prowadzi w głąb rezerwatu „Grafik”. Idziemy w kierunku północno-wschodnim mocno zniszczoną, asfaltową drogą biegnącą przez otwartą przestrzeń z pięknymi widokami na falujące wzgórza. Na jej końcu docieramy do Czarnocina, gdzie przy polnej kapliczce skręcamy w prawo. Mijamy malownicze zabudowania wioski, kaplicę św. Jana Nopomucena i łagodnym zejściem docieramy na metę naszej trasy, przy parkingu w centrum Czarnocina.

Przebieg trasy, opisy, zdjęcia i mapa:

Przemysław Supernak, SuperGlob

GMINA LEŚNICA